Det Gyllenbergska Silvret 

Det Gyllenbergska Silvret           Foto: Clas Göran Carlsson
Det Gyllenbergska Silvret Foto: Clas Göran Carlsson

Då adelsmötet hålls i Riddarhuset vart tredje år är traditionens makt stor och ett av de traditionella inslagen är de så kallade Gyllenbergska ljusstakarna, som nyputsade pryder bordet där adelsmötets ordförande och rösträknarna sitter under mötet. Dessa ljusstakar har en lång historia. Fyra av de åtta dem är daterade 1783 och gjorda av Simson Ryberg. Två av de övriga, som liksom de äldsta fyra har runda fotplattor, skapades av Petter Eneroth 1785. År 1799 tillverkade Simson Ryberg ytterligare två silverljusstakar, denna gång med kvadratisk fotplatta. De åtta ljusstakarna ingår i den silversamling som donerades av Erik Israel Gyllenberg, som avled 1877. Erik Israel skänkte även ett antal porträtt och ytterligare silverföremål. Bland annat en förgylld lockbägare på kulfötter, daterad 1690 och två låga ljusstakar i silver, så kallade nattstakar, som står på riddarhussekreterarens skrivbord. Erik Israel Gyllenberg skrev i sitt testamente att "mina silfverljusstakar önskade jag riddarhuset själf måtte behålla för att begagna i Riddarhussalen vid sina adelsmöten.

Knistads säteri beläget i Skövde kommun (Sventorps socken), har en drygt 70-årig gyllenbergsk historia. Fram till 1646 ägdes Knistad av kronan då det förvärvades av kommendanten Hildebrand Uggla och stannade i kvar i släkten fram till 1725.

År 1778 uppfördes den två våningar höga huvudbyggnad i trä som står kvar än i dag. Tre flyglar hör till huvudbyggnaden och idag är Knistad ett konferenshotell med restaurang.

År 1799 kom Knistad i släkten Gyllenbergs ägo och den siste gyllenbergaren på Knistad var Erik Israel Gyllenberg, som avled 1877. Erik Israel hade en fäbless för torn, vilket avspeglas på de väggmålningar han bekostade i huvudbyggnaden.

Erik Israels tornkärlek kom sorgligt nog att bli hans död. Det berättas att han i parken på Knistad uppförde ett torn i kallmurning. Han ville göra arbetet själv, men tornet rasade och Erik Israel Gyllenberg omkom i samband med olyckan. Därmed lämnade den siste Gyllenbergaren Knistad. Läs mer om Knistad på www.knistad.se eller sök på Wikipedia.