Historia
Ange undertext här

Släkten härstammar från Västergötland. 

Äldste kände stamfader är kronoarrendatorn i Marks och Kinds härader Erik Gustafsson (död 1627).

Hans son, överinspektoren vid Stora sjötullen i Älvsborgs och Bohus län såväl som i Hallands län sedermera tullnären i Marstrand Erick Berg (död 1691), adlades 1682 11/12 på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet Gyllenberg, och introducerades 1683 under nuvarande nr 1030.

Den nuvarande huvudmannagrenen flyttade 1881 till USA, och fortlever där och i Israel. En gren är sedan 1875 bosatt i Finland.

Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Palmqvist nr 670 och utdöda friherrliga ätten Palmqvist nr 123.