Gods och gårdar med anknytning till släkten

Gustavsviks Herrgård

Gustavsviks herrgård hette ursprungligen Vik. Första gången Vik i Varnum nämns är i ett brev skrivet på pergament den 24 februari 1425. Kända släkter som Linroth, Adlersparre och Platin har under århundraden bebott gården och mellan 1926-1958 innehades gården av Alexis och Birgit Gyllenberg med barn.

1958 tog Kristinehamns kommun över gården då man planerade att  anlägga lands- och järnväg över markerna. Herrgården förföll alltmer och på valborgsmässoafton 1967 gjorde en anlagd brand att huset brann ner till grunden. Endast flygelbyggnaderna stod kvar.  

2016 fick Ernst Kirchsteiger i uppdrag att renovera den västra flygeln i TV4-programmet "Sommar med Ernst".


 

Rossviks Säteri 

Är en gård i Södermanland i Husby Rekane socken sydväst om Eskilstuna. Rossvik är en av Södermanlands äldsta sätes- gårdar. Vid början av 1400-talet ägdes gården av riddaren och riksrådet Nils Gustafsson (Bååt). Senare ägdes Rossvik av ätterna Kagge, Vinge, Sparre, Rosenhane. 
Eleonora Juliana Sparre ingick äktenskap 1815 med majoren Jonas Gyllenberg och därmed gick Rossvik till en ny släkt. Paret bosatte sig på Rossvik 1828. Jonas Gyllenberg deltog i Sveriges sista krig på tysk mark i kampen mot Napoleon. 

Vid Husby Rekarne kyrka finns ett antal gravar tillhöriga ätten Gyllenberg.

Mer att läsa finns i boken "Rossvik en sörmländsk herrgård och dess ägare" av Gunnar Redelius

Villa Gyllenberg

Vid stranden i det natursköna Granö utanför Helsingsfors finns Konstmuseet Villa Gyllenberg som skapades av kommerse- rådet Ane Gyllenberg (1891-1977). Han verkade som framgångsrik bankir och var en erkänd konstsamlare, vars samling innehåller mästerverk från den italienska renässansen, pärlor från den finländska målar-och skulpturkonsten samt den största privata samlingen av Helene Scherfbecks verk. Läs mer på www.villagyllenberg.fi